Vreee iz vreek 20x30

Zipper torbe imajo moè uporabljati v drugih industrijah, zato se ukvarjajo s tako visoko blagovno znamko in jih najdemo v skoraj vsakem domu. Zagotavljajo sve¾ino hrane, higiensko skladi¹èenje in za¹èito izdelkov pred zunanjimi dejavniki.

https://fizzys.eu/si/

Vsaka popoln gospodinja pozna vakuumske vreèke, ker se zdravijo s ¹tevilnimi aplikacijami in so uporabne pri ¹tevilnih domaèih dejavnostih. Najprej se te vreèe uporabljajo za shranjevanje hrane. So ne¹kodljivi in moèni za ¹kodo, zaradi èesar hranijo sve¾e hrano za dolgo èasa. Zipper torbe omogoèajo èisto in moèno zaprtje vsebine, zaradi èesar ne bo sprejela onesna¾eval ali zraka, kar lahko pospe¹i kvar ¾ivil. Vreèe se odlièno zbirajo za shranjevanje nepakiranih izdelkov, kot so drobljenci, prepeèenec, suha zeli¹èa ali listnati èaji.

Hrana v vakuumski vreèki ohranja svojo di¹avo, ki ne pride zunaj. Pri vstavljanju sve¾e zelenjave in izdelkov je vredno ohraniti dodajanje in vonj, tako da jim damo majhno vreèo. Zahvaljujoè prosojnosti filma, je takoj znano, kaj pride na poti.

Èe se uporabljajo vreèe za zamrzovanje hrane, je dal na film, ki pride na pot. To omogoèa la¾je hitro na¹li izdelek po tednih zamrznitev, ko je sodnik, ki je videti v vreèki (zamrznjene hrane pogosto izgleda kot, na primer. Zamrznjena zeli¹èa, zamrznjene cmoke, saj smo vedeli, da imajo polnjenje. Z vakuumske vreèke zelo prijetno izbrati zamrznjene, ker film se ne predvaja, in ne za ¾ivila, zamrzne, ko uspeh v navadnih plastiènih vreèkah.

Vakuumske vreèke so bile uporabljene tudi za nego hrane. V njih lahko kuhate, olupljate ali ¾veèite, ker mora vsak amaterski kuhar v na¹i kuhinji (in v drugih velikostih prenesti vreèo odliènih razredov.

Torbe zaprta chorda najti tudi svojo vlogo v drugi industriji. V stanovanju na dan rastejo kot varno embala¾o, ko, na primer. Ne ¾elimo, kar je bilo reè mokra. Nabor vreèke, je tudi nepogre¹ljivo gadget ljudje tek - pred uvedbo ravni letala varno paket vse tekoèine (kozmetika, zdravila, itd, na kateri so ti popolnoma oblikovane vreèke, ki jih uporabljamo v kuhinji.

Velika prednost vakuumskih vreèk je, da njihova majhna pristojbina ponuja tudi veèkrat uporabo iste umetnosti. V naèrtu za ponovno uporabo je treba vreèo dobro izprati. Paket naj vsebuje informacije o tem, ali se vreèke lahko sperejo v pomivalnem stroju.