Veleprodajni program

Vsak lastnik je dolžan zaposlenemu zagotoviti varne delovne pogoje, prav tako pa jim zagotoviti grozeča tveganja in grožnje, ki so povezane z opravljanjem dela na določenem položaju. Gospod mora zagotoviti protieksplozijsko zaščito in požarno varnost.

Značilna naprava, ki se začne v smeri dviga ravni požarne varnosti in protieksplozijske zaščite, so zvočniki, imenovani tudi sondi. Zagotoviti bi morali močna in glasna zvočna opozorila, ki bodo omenjala grozeče nevarnosti, tj. Spremembo statusa naprave.Na domačem trgu je na voljo velik izbor drugih vrst akustičnih naprav. Koristne so brenčalke, večtonske sirene, buke in gongi. Naprave so lahko električne ali ročne. Večina poceni modelov je vgrajenih skupin. Imajo drugačno velikost, obliko in enakomeren volumen.Vgrajeni elektronski brenčalci so zelo razširjeni in jih je mogoče namestiti v luknje s premerom približno 22,5 mm. Naprave imajo hrup okoli 80 dB. Podatki so za proizvodnjo tudi v zelo občutljivih okoljskih razmerah.Večtonska sirena ima 8, 16 ali 32 različnih tonov in tudi svetlobni status, ki omogoča poudarjanje opozorilnega signala.Na delovnem mestu so vedno organizirane akustične signalne naprave. Predvsem v številnih proizvodnih trgovinah, kjer je nevarnost eksplozije ali požara precej daljša kot v nenavadnih krajih. Svetilniki so pijača iz elementov sistema opozarjanja na skupno nevarnost.