Strojna obdelava trdih materialov

Trenutno je med izjemno zanimivo strojno obdelavo kovine izguba. Kupila bo ustrezne dimenzije in hrapavost ter ¹e vedno dimenzije za doloèen kovinski izdelek. Njen zelo znan model je mletje.

ObdelavaTreba je vedeti, da se strojna obdelava votline razlikuje med strojno in erozijsko obdelavo. Za obdelavo lahko med drugim vkljuèimo cnc rezkanje. Samo ta postopek se trenutno izvaja predvsem na kovinskih materialih, kar jim zagotavlja potrebne dimenzije, obliko in hrapavost. Zdaj lahko med drugim razloèimo operacijo obodnega rezkanja, ki lahko vkljuèuje vrsto obdelave, imenovano protirerotirno delovanje in soèasno delovanje. Operacija protitoka raèuna na zadnje, da se rezalni rob na¹ega orodja premakne v nasprotni smeri, kot je napredovanje materiala. Soèasno delovanje raèuna na zadnje, da se rezalni rob na¹ega orodja razteza kot spoj z dovodom obdelovanca. Vredno je vedeti, da moramo glede na stanje na¹ega materiala in poleg njegove debeline izbrati dobre parametre delovanja. To je zadnji pomemben, saj so danes kovinski materiali glavna sestavina mnogih naprav in strojev ter gradnje. So najbogatej¹a skupina in¾enirskih materialov.

Ko se kvalificira za predelavo katerega koli predmeta ali polizdelka, je vredno razmisliti o njegovi uporabi vnaprej. V trenutni toèki morate izbrati parametre obdelave in doloèiti, kak¹no obliko ¾elite dati na¹em polizdelku in kak¹no grobost bi jo morala oznaèiti.