Slu ba za prevajanje poznan

Delo prevajalca je zelo pomembno in zelo odgovorno delo, ker mora ta ¹ola izraziti pomen izraza pijaèe na podroèju drugega med dvema entitetama. Kar se dogaja v notranjosti, se ne sme toliko ponoviti besedo za besedo, kar je bilo povedano, ampak prena¹ati pomen, vsebino, bistvo izraza, vendar je veliko veèje. Tak¹ne ¹ole so moène pri komuniciranju in kogniciji ter v svojih motnjah.

Zaporedni prevod je pijaèa iz vrst prevodov. Kaj je ta vrsta prevajanja in kaj verjamejo v preproste lastnosti? No, ko govorite sami, prevajalec poslu¹a nekatere od teh pripomb. Takrat lahko zapisuje in ima lahko le tisto, kar ¾eli govoriti govornik. Èe ta zakljuèi en vidik va¹ega mnenja, potem je vloga prevajalca, da izrazi svoj izraz in naèelo. Seveda, kot ¾e omenjeno, trenutno ponavljanje ni potrebno. Potrebujem to, da daje obèutek, dejanje in dajanje izjav. Po ponovitvi govornik razvije svoje mnenje in ga ponovno podeli uèinkoviti skupini. Dejansko se vse dogaja sistematièno, vse do govora ali odgovora sogovornika, ki govori v njegovem slogu, njegovo mnenje pa se nauèi in predvaja prvemu.

Ta vrsta prevajanja ima neposredne bolezni in vrednote. Znaèilnost je verjetno, da se premika redno. Fragmenti izra¾anja, vendar lahko te sestavine razbijejo koncentracijo in zanimanje. S prevajanjem nekaterih besedil se lahko zlahka odvrnete, pozabite na nekaj ali samo premagate ritem. Vsakdo lahko vidi vse in komunikacija je ohranjena.