Recepti za blagajne

Registrske blagajne so potrebne za majhna podjetja, ki svoje izdelke porabijo za posamezne kupce, vkljuèno z malimi trgovinami, zelenjavami, kioski itd. V teh panogah vedno naletimo na enosedne blagajne z majhnimi dimenzijami. To so ponavadi poceni, priroène in funkcionalne fiskalne kvote. Njihov pomen je predvsem registracija primera in dajanje potrdila o prejemu kupcu kot potrdilo o nakupu.

To omogoèa dober nadzor blagovne znamke in nadzor nad prihodki. Majhne fiskalne naprave obièajno nimajo zelo obse¾nih funkcij, kot je uspeh sistemskih blagajn, ki jih lahko sreèamo v supermarketih. Vse bolj pa nam razliène vrste blagajn omogoèajo, da loèeno prikljuèimo bralnik èrtnih kod ali terminal za plaèilne kartice.

Izbira blagajnePoceni blagajne se gibljejo od 500 PLN do okoli 1700 PLN. Na trgu je veliko proizvajalcev, ki ponujajo zelo te¾ko izbiro. Treba je spomniti, da pri izbiri blagajne, bodite pozorni na garancijo, ko in storitev. Tudi polo¾aj, v katerem kupimo davèno napravo, zagotavlja tudi storitve. Pri izbiri blagajne je pomembnej¹e udobje dela, kar pomeni, da morajo biti blagajne velike tipke in moèan osvetljen zaslon. In pred nakupom je vredno preveriti, kako je papirni trak vsebovan, ker se verjetno konèa v najmanj ustreznem trenutku in obièajno ga morate hitro spremeniti.

Kateri pogoji bi morali izpolnjevati?Blagajna bi morala izpolniti vse zahteve Ministrstva za finance tudi za dodatne funkcije, kot je uporaba drugih valut ali tiskanje nedvoumnih imen izdelkov. Seveda bi morala blagajna za vse prihodke iznièiti NIP podjetja. Glede na to, da smo v Evropski organizaciji, bi morala biti na¹a nova blagajna veè kot pripravljena, vendar se lahko stranka odloèi, da jo da v evrih, zato imajo celo priljubljene majhne blagajne pogosto veliko pripravljenost za plaèila v evrih. To je zelo pomembno, ker lahko Poljska v vseh elementih prese¾e evro. Poleg tega je treba blagajno prilagoditi knjigi z razliènimi napravami, kot so èitalnik kod, raèunalnik, dodatni zaslon, terminal, predal za denar ali samo te¾a.