Moulinex elektrieni sekalci

Polo¾aj v kuhinji, kuhanje ali priprava manj¹ih obrokov, se ustavi vedno bolj na voljo in kar je najpomembnej¹e hitreje. Jaz sem oseba, ki ima rad, da se la¾je v kuhinji. Èe je stvar, da moram doseèi stroj za sebe, zato se i¹èem sam. Vidno je, da bo potem dobro dosegla, in prihranila bom èas.Moje najnovej¹e, novo odkritje je elektrièni rezalnik zelenjave. Pol leta jo dr¾im in se mi je odprla, da pomislim, kako mi je uspelo v kuhinji brez nje v kuhinji.

Polo¾aj izgleda zelo hitro. Vzamem zelenjavo, drugi gumb je tudi zelenjavna solata ali krompir, nariban na krompirjevih palaèinkah, ali sesekljana èebula brez solz. Sli¹i se neverjetno? In tako je mislila, dokler v svoji kuhinji nisem posku¹al uporabiti no¾a.Zdaj na trgu smo veliko vrst takih zelenjave rezalniki. To, da so elektrièni, je izjemno pomembna zadeva. Naprava bo zelo odporna na veliko in zanesljivo delo. Trenutno sem v sku¹njavi na rezalko, ki je preprosto dodatek, prekrivanje z mojim mlinom za meso. Popolna re¹itev, mi je v¹eè take veènamenske naprave. Imam pribli¾no pet, ¹est enakih obli¾ev za rezalke, vsaka ima razliène rezila, prav tako ima novo aplikacijo, je uporabna za drugaèen naèin zelenjave. Vse je narejeno iz dobre kovine, ki je oblikovana za èi¹èenje v pomivalnem stroju, ne rjaven in se ne utrudi. Sam ji ni zamenjal nièesar èudnega.Elektrièni zelenjavni rezalnik je lahko sestavljiv, ima podalj¹ek za vijaèenje v britvico in veè no¾ev. Elementi niso visoko, vendar je resnièno veènamensko. Trenutno sem lahko preveril, da so vsi rezila ¾e. Odlièno unièi korenje, ne¾ne in moène kose. Prav tako dobro deluje pri ustvarjanju krompirja za krompirjeve palaèinke. Kumara na mizzah je narezana v trenutku in èebula na majhni kocki. In tudi s sirom, je super, èe ¾elite rezine ali trakove, vse kar morate storiti, je, da izberete dober sloj.Kar se tièe drugih, vem, da je vsak rezalnik v kuhinji zaklad. Zelenjava je zdrava, o njih ne smemo pozabiti v domaèih jedi, njihova priprava, zahvaljujoè rezalniku, pa je zelo lahka naloga.