Mokri centralni sesalnik

Veliko nas med èi¹èenjem se vsekakor bori z razpr¹enim prahom, ki ostane v prostoru oèi¹èen in nosi snovi, ki pogosto povzroèajo zelo resne alergijske simptome. Ravnanje z zadnjim je verjetno bolj dostopno, kot si mislimo. Namestitev centralnih sesalnikov v 100% omogoèa odstranitev umazanije in mikroorganizmov zunaj stavbe, brez hrupa pa tudi veliko udobja.

Vivese Senso Duo OilVivese Senso Duo Oil. Učinkoviti priprave za izpadanje las

Centralni sesalniki so naèin kanalov, ki so name¹èeni na stenah stavbe in odrasli so odgovorni za prevoz smeti na centralno enoto, ki se nahaja v kleti, shrambi ali gara¾i. Èistilna ¹oba in cev sta prikljuèeni na sesalne vtiènice, ki se nahajajo v stavbi. Ko je cev prikljuèena na vtiènico, se centralna enota samodejno vkljuèi. Posesani zrak po loèevanju prahu se izpu¹èa izven stavbe, smeti pa se lahko izpraznijo le enkrat na nekaj mesecev. Zakaj je kljuèni sesalnik tako uporaben in lep¹i kot obièajni sesalnik? Sesanje je pomembno s sodobno, inteligentno tehnologijo doma, ki poveèa vrednost na¹ih lastnosti in gradi ¾ivljenjski standard. Veliko bolj uèinkovito filtrira zrak v prostorih in ne pu¹èa razpr¹enega prahu prahu, ki je zelo uèinkovita re¹itev, zlasti za alergike, v nasprotju s tradicionalnim sesalcem. Zrak iz sesalnika, ki vsebuje alergene in mikroorganizme, piha zunaj stavbe, èi¹èenje s takim sesalcem je moènej¹e, la¾je in bolj estetsko. Prednosti so enake, saj z namestitvijo centralne enote na neznano mesto bistveno zmanj¹amo hrup med èi¹èenjem. Zaradi pomanjkanja napajalnega kabla ni potrebno imeti ga kot obièajni sesalnik, celotna instalacija, ki vodi prah, je zakopana v stene, ¹ibka in fleksibilna sesalna cev nam omogoèa, da dose¾emo tudi najbolj oddaljene vogale, ne da bi morali dvigniti sesalnik. Ni razloga za uporabo filtrov, sesalno moè sesalnika, vendar se seveda ne zmanj¹a vrednost polnjenja rezervoarja, saj je ravno v starem sesalcu.