Modeliranje las z gumo

Moj bratranec, zelo dragi, da se igra z lasmi, ga lahko ¹e vedno pogoltne¹, si ga oèisti in naèrtuje¹. Tako vpijemo, da ¾elimo, da bi vse izgledalo popolno, lahko ¹estkrat polo¾imo eno pletenico, vèasih jo nanesemo na lase ali vstavimo man¹eto. Najbolj drage ¹olske predstave in priprave za njih. Njena nova kreacija kraljice skorbeta je bila prav tako prijazna in potrebovala je popolno prièesko in obleko. Na zaèetku mi je mama iztrgala ducat kite z loki. Kasneje je ta èudoviti enajstletnik rekel ne, ne, ne enkrat. Tako sem videti v kodrastih laseh ... in se je zaèelo. Pol ure snemanja, ki jih je tudi polo¾il. Izgledala je lepo kot pomembna princesa. Toda ko se povezuje z aristokrati, je premislila dovolj hitro. To ne pomeni, da so od zaèetka instalacije potekle le dve uri. Neprièakovano ... popolnoma spremenila pogled, in v njenem slogu je ¹lo nekaj veè tako "nieeee, mi ni v¹eè, ne spomnim nièesar na kraljico, kaj visoka njena podrejena." Spra¹evala se je za novo prièesko, razporedila lase v obliki ohlapne koke. Ker, tako kot je ustvarila zgoraj, smo ¾e imeli prehod pri upravljanju njenih las, ki je popolnoma ¹el veliko hitreje. Njena mama, na eni strani, na drugi strani, je lahko v nekaj trenutkih.

Oglejte si ponudbo sponk za lase