Depresija pri mo kih

Depresija meji vsako leto z vedno bolj priljubljeno kolièino ljudi vseh starosti. Tako bolezen se sooèata tako poklicno aktivni odrasli kot tudi starej¹i otroci. Mnogi od njih izgubljajo let, ne da bi vedeli za bolezen, in ¹tevilka jim stane nove metode boja s to izèrpavajoèo du¹evno motnjo.

Zdravljenje depresije je ponavadi osnovano na psihoterapiji, ki pa je treba izbolj¹ati uèinkovitost zdravljenja s farmakolo¹kimi sredstvi. Mnogi vodje ne zavedajo, da lahko antidepresive predpi¹ejo le zdravniki za delo v psihiatriji. Dober psihiater v Krakovu, vendar, preden zaène zdravljenje depresije, mora pravilno diagnozo bolezen, vkljuèno z z izvajanjem posebnih psihometrijskih testov tudi z uporabo klasifikacije simptomov, ki omogoèajo oceno depresivne epizode. ©ele po diagnozi bolezni in njene resnosti psihiater odloèi o zdravljenju. Farmakolo¹ko zdravljenje je na voljo ne le med resnostjo simptomov bolezni, ampak tudi pogosto med asimptomatskimi obdobji, ker je depresija ponavljajoèa motnja. Trenutno uporabljani antidepresivi so namenjeni predvsem stabilizaciji razpolo¾enja bolnika, znebiti se anksioznosti ali samomorilske ideje. Na ¾alost je pravilna izbira uèinkovitih zdravil vèasih traja zelo dolgo, saj se pacienti drugaèe odzivajo na zdravilne uèinkovine. Farmakolo¹ka terapija je zelo pomembna za pacienta, ¹e posebej v primeru tako imenovanih endogena depresija. Oseba, ki trpi zaradi recidivne depresije, mora biti pod strogim nadzorom psihiatra, ki ne le nadzira bolnikovega stanja, temveè je tudi najbolje oceniti napredovanje zdravljenja in morebitno potrebo po spremembi oblike terapije. Èeprav sodobni antidepresivi ka¾ejo veèjo uèinkovitost, psihiatri priporoèajo uporabo vzporedne psihoterapije. Psihoterapija omogoèa bolnikom, da bolje prepoznajo relaps in ka¾ejo naèine obvladovanja v velikih trenutkih.