Daveni nadzor

Prihodnja obdobja, ko so davène naprave zakonsko obvezne. Obstajajo zadnje elektronske institucije, ki evidentirajo prihodke in zneske zaradi prodaje na debelo. Za njihov primanjkljaj se lahko delodajalec kaznuje z veliko denarno kaznijo, ki precej presega njegov zaslu¾ek. Nihèe ne ¾eli tveganja in denarnih kazni.Ni neobièajno, da podjetje deluje na majhni povr¹ini. Lastnik svoje izdelke prodaja v gradbeni¹tvu, trgovina pa jih veèinoma ¹èiti, saj je edini prostor, kjer je miza. Finanène naprave so torej prav tako potrebne, kot pri uspehu butika, ki zaseda velik poslovni prostor.Ne obstaja v primeru ljudi, ki delajo nestacionarno. Te¾ko si je predstavljati, da prodajalec lebdi z okornim blagajnikom in vsemi potrebnimi pripomoèki za njegovo celotno uporabo. Na voljo so na kvadratnih mobilnih blagajnah. So majhne velikosti, trajne baterije in te¾ke storitve. Oblika spominja na terminale za plaèevanje s plaèilno kartico. To ustvarja optimalno branje iz njih, tako da, ko moramo iti k stranki osebno.Fiskalne naprave so dodatno pomembne za nekatere prejemnike in ne le za vlagatelje. Zahvaljujoè potrdilu o prejemu, ki ga izda, kupci upajo, da bodo vlo¾ili prito¾bo glede kupljene storitve. Konec koncev je ta potrdilo dokaz na¹ega nakupa blaga. To je tudi dokaz, da delodajalec spro¾i sodne postopke in davek na blago in storitve, ki se razdeljujejo. Ko dobimo prilo¾nost, da je blagajna v obratu izklopljena ali ne deluje, jo lahko prijavimo uradu, ki bo spro¾il ustrezne pravne korake proti podjetniku. Sooèa se z zelo veliko denarno kaznijo in ¹e bolj pogosto s sojenjem.Registrske blagajne podjetnikom pomagajo tudi pri spremljanju gospodarskih razmer v podjetju. Ob koncu vsakega dne se natisne dnevni povzetek, ob koncu meseca pa lahko natisnemo celoten povzetek, ki nam bo pokazal, koliko je na¹ dohodek. Zahvaljujoè temu lahko hitro preverimo, ali je katera koli ekipa prevarala svoj denar ali pa je to, ali je na¹ interes dober.

Rezervni deli za blagajne