Aipi proizvajalec oblaeil

To soboto se je konèala predstava zadnje zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil ne¹teto gledalcev, ki so zahtevali, da vidijo, kaj so oblikovalci konèali v sezoni. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Izbolj¹an prikaz je bil v najbli¾ji podrobnosti in vse se je konèalo brez ovir. Na pisti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Uporabljali so popolnoma odprte in lahke tkanine s hitrimi, barvitimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so u¾ivali v zraènih, barvitih maksi krilih v celoti. Med njimi je u¾itek vzbudila èipka, romantiène obleke in bluze z nakitom in vezenim bikinijem. Za lahke obleke so oblikovalci med drugim ponudili pletenim klobukom z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹enimi s èipko in lepimi cvetovi.Po predstavi je potekala dra¾ba lepe poroène kreacije, pripravljene posebej za novo prilo¾nost. Obleka je bila dana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo dra¾enih veliko oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Prihodki iz zadnje dra¾be bodo dodeljeni lokalnemu domu za otroke. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razlièna funkcionalna dejanja in celoto. Njegovi lastniki so ¾e veèkrat prodali svoje izdelke za prodajo, in ko je bil predmet dra¾be celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija pri¹la v trgovine ¾e na vrhu maja. Poleg tega je obvestil, da namerava blagovno znamko odpreti spletno trgovino, v kateri bi bile zbirke na voljo obratno tistim v stacionarnih trgovinah.Drugo oblaèilno podjetje je eno najbolj¹ih proizvajalcev oblaèil v razponu. V vsaki dr¾avi je veè tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, v zadnjem in najbolj uèinkovitem krojaèu, krojaèu in oblikovalcu. Obèasno ta dru¾ba izdeluje zbirke v pomembnih poljskih oblikovalcih. Te zbirke u¾ivajo tako moèno priznanje, da se veliko pred zaèetkom trgovine, pripravljeno v enem jutru, pripravi v velikih vrstah. Te zbirke uporabljajo ta dober dan.Izdelki obstojeèih institucij iz mnogih let so zelo priljubljeni med uporabniki, tako v svetu kot tudi v tujini. Pi¹e o njej, ne pade dol, da ne omenja nagrad, ki jih je prejela, in ki potrjujejo, da so sredstva najbolj¹e kakovosti.

Oglejte si na¹o trgovino: Enkratna oblaèila